Македонски (MК) English (UK)

Изведба

Изведуваме електрична инсталација на јавни, индустриски, комерцијални, приватни и стамбени објекти,  улично осветлување, фасадно осветлување, надворешно и внатрешно осветлување, и сл. Овластување Б за изведба, издадена од Комора на овластени архитекти и инженери на Република Македонија.