Македонски (MК) English (UK)

Одржување

Вршиме одржување на електричната инсталација и осветлувањето на различни објекти во зависност од договорот за временскиот интервал: редовно на месечно ниво и периодично на шестмесечно и годишно ниво, како и повремено по потреба на клиентот и објектот.

Исто така, секој изведен објект од нас, подлежи на загарантиран период на одржување.