Македонски (MК) English (UK)

Проектирање

Планираме и проектираме проекти за електрична инсталација за јавни, индустриски, комерцијални, приватни и стамбени објекти, улично осветлување, фасадно осветлување, надворешно и внатрешно осветлување, и сл. Овластување Б за проектирање, издадена од Комора на овластени архитекти и инженери на Република Македонија.