Македонски (MК) English (UK)

За нас

Електро Про Инженеринг ДОО Скопје е компанија, основана во 2014 година по долгогодишно инженерско искуство на основачите во областа на електричните инсталации и осветлувањето.

Компанијата е специјализирана за сите фази од областа на електричните инсталации, почнувајќи од планирање и проектирање на инсталацијата како прва фаза, потоа изготвување на предмер понуда, набавка на потребните материјали, изведба на електричната инсталација и надзор во сите фази: во текот на изведбата, пред и после техничкиот прием на објектот. Покрај основната дејност, компанијата работи и со големопродажба на кабли за инсталација и големопродажба и малопродажба на ЛЕД светилки, во земјата и во странство. Компанијата има тим од стручни инженери и технички персонал со долгогодишно работно искуство.